เวตาล

Home / การ์ตูนไทย / เวตาล

เวตาล? ภาคนิทานนายกับบ่าว

นิทานเวตาล เรื่องที่ 1 – นิทานนายกับบ่าว

เวตาล นิทานเวตาล ภาคนิทานนายบ่าว - การ์ตูนไทย

หลังจากที่มีเวตาล ภาคสัตยวดี(สามเล่มจบ)และเวตาล ภาคราชาสุริยัน(เล่มเดียวจบ)? อันเป็นภาคก่อนเข้าสู่เรื่องนิทานเวตาล? บัดนี้ภาณุ? นทีนันท์ได้นำเสนอเวตาลภาคนิทานเวตาลจากการแก้แค้นของฤาษีอันเป็นความแค้นมา จากภาคราชาสุริยันที่ได้กระทำไว้แก่ฤาษีโดยมุ่งไปท่ะรรมธวัชพระราชโอรสของ พระวิกรมาทิตย์? วึ่งพระองค์และพระโอรสจะต้องเข้าไปในสุสานโบราณและต้องนำเวตาลออกมาจากสุสาน มาให้ฤาษี? แต่งานนี้ไม่ง่ายเพราะเวตาลทั้งแสนซนและเจ้าเล่ห์? จะเป็นอย่างไรเมื่อนิทานเรื่องแรก ?นิทานนายกับบ่าว? ได้ถูกเล่าขึ้นมา

ข้อความปกหลังเวตาล (ภาคนิทานนายบ่าว)
– ในที่สุด พระวิกรและธรรมธวัชก็ได้พบกับเวตาลจอมซนแล้ว พบกับเวตาลน่ารักๆและนิทานแฝงข้อคิดได้ในเล่มนี้กับภาค “นิทานนายบ่าว” ได้เลยครับ

เรื่องและภาพโดย? ภาณุ? นทีนันท์