หุ่นยนต์จากใน Gundam OO

Home / ตัวละครการ์ตูน / หุ่นยนต์จากใน Gundam OO

หุ่นยนต์ทั้งหมด จาก การ์ตูน Gundam OO

ครั้งที่แล้วเราได้เกริ่นเนื้อเรื่องและแนะนำตัวละครในเรื่องกันดั้มดับเบิลโอกันไป คราวนี้เรามาจะทำความรู้จักกับเจ้าหุ่นยนตร์ในกันดั้มดับเบิลโอกัน

กันดั้มรุ่นแรก

GN-000 โอกันดั้ม (0 Gundam)
กันดั้มรุ่นสอง
GNY-001 กันดั้มอัสเทรีย?(Gundam Astrea)
GNY-002 กันดั้มสดัลซูด?(Gundam Sadalsuud)
GNY-003 กันดั้มอบุลโฮล?(Gundam Abul Hool )
GNY-004 กันดั้มพลูโทเน?(Gundam Plutone)
GNY-0042-874 กันดั้มอาร์เทมี?(Gundam Artemie)
กันดั้มรุ่นสาม
GN-001 กันดั้มเอกเซีย?(Gundam Exia)
GN-001/hs-A01 กันดั้มอวาแลนช์เอกเซีย
GN-002 กันดั้มดิวนาเมส?(Gundam Dynames)
GN-002/DG014 กันดั้มดิวนาเมสตอร์ปีโด
GN-006 เครูดิมกันดั้ม (Cherudim Gundam)
GN-006/SA เครูดิมกันดั้มซาก้า
GN-003 กันดั้มคิวริออส?(Gundam Kyrios)
GN-003/af-G02 กันดั้มคิวริออสกัสต์
GN-004 กันดั้มนาดเลห์?(Gundam Nadleeh)
GN-004/te-A02 กันดั้มนาเดเลห์อาควอส
GN-005 กันดั้มเวอร์เชีย (Gundam Virtue)
GN-005/PH กันดั้มเวอร์เชียฟิซิคัล (Gundam Virtue Physical )
GN-007 อาริออสกันดั้ม (Arios Gundam)
GN-008 เซราวีกันดั้ม (Seravee Gundam)
GN-009 เซราฟิมกันดั้ม (Seraphim Gundam)
กันดั้มรุ่นสี่
GN-0000 ดับเบิลโอกันดั้ม (00 Gundam)
GN-0000/7S ดับเบิลโอกันดั้มเซเวนซอร์ด

Throne Series

เป็นกันดั้มลึกลับชุดใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นถัดจากกันดั้มทั้งสี่เครื่อง

GNW-001 กันดั้มโทรเน่ไอน์?(Gundam Throne Ein)

GNW-002 กันดั้มโทรเน่ซไว?(Gundam Throne Zwei)

GNW-003 กันดั้มโทรเน่ไดร?(Gundam Throne Drei)

GNW-003/SH รีแอน?(Riian)

สามขั้วอำนาจ

สหพันธ์ปฏิรูปมนุษยชาติ

MSJ-06 II- (A,C,E,LC) เที่ยเหริน?(Tieren)

MSJ-06 II-SP เที่ยเหริน เถาจื่อ?(Tieren Taozi)

MSJ-04 ฟานตง?(Fanton)

ยูเนี่ยน

SVMS-01 ยูเนี่ยนแฟล็ก?(Union Flag)

VMS-15 ยูเนี่ยนเรียลโด?(Union Realdo)

SVMS-01E ยูเนี่ยนแฟล็ก (เกรแฮมคัสตอม)?Union Flag (Graham Custom)

AEU

AEU-05 เออียู เฮลเลี่ยน?(AEU Hellion)

AEU-09 เออียู อีแนคท์?(AEU Enact)

อินโนเวเตอร์

GNW-20000 อาร์ค กันดั้ม(Arche Gundam)

GNZ-003 กาเดสซ่า(Gadessa)

GNZ-004 แก๊สเดส (Gaddess)

GNZ-005 การาซโซ่(Garazzo)

เรกแนนท์ (Regnant)

กาก้า (Gaga)

 

 

CB-0000G/C รีบอนส์ กันดั้ม(Reborns Gundam)/รีบอนส์ แคนน่อน(Reborn Cannon)