เซตสึนะ Fเซย์เอย์ จากกันด้้มดับเบิลโอ

Home / ตัวละครการ์ตูน / เซตสึนะ Fเซย์เอย์ จากกันด้้มดับเบิลโอ

เพื่อทำลายสันติภาพจอมปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยน้ำมือของรีบอนส์อัลมาร์ค เซเลสเซียลบีอิ้งได้ลุกขึ้นมาสู้แม้จะต้องเป็นศัตรูกับทั้งโลกก็ตาม

เซทสึนะเองในการต่อสู้ครั้งนั้นได้วิวัฒนาการไปสู่อิโนเวเตอร์ (ผู้ปฎิรูปใหม่) พันธุ์บริสุทธิ์คนแรกของมนุษย์ชาติ และนั่นก็คือร่างในอนาคตของมนุษย์ชาติที่วิวัฒนาการเพื่อมุ่งสู่การสนทนากับวัตถุต่างเผ่าพันธ์กำลังมาถึง


Gundam 00 ก้มด้้มดับเบิลโอ

เซตสึนะ Fเซย์เอย์ 1

เซตสึนะ Fเซย์เอย์ ก้มด้้มดับเบิลโอ

ดับเบิล โอ เท่มากๆ