จิเอล แฟนทอมไฮฟ์ จาก Black Butler

Home / Japan Cartoon, ตัวละครการ์ตูน / จิเอล แฟนทอมไฮฟ์ จาก Black Butler

 บ้านแฟนทอมไฮฟ์

        จิเอล แฟนทอมไฮล์

        เกิด 14 ธ.ค. 1875 อายุ 12 ปี

จิเอล แฟนทอมไฮล์1

Black Butler

นายน้อยตระกูลแฟนทอมไฮล์ที่มีฉากหน้าเป็นบริษัทผลิตของเล่นในภาคนี้ได้สูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับความแค้นของตัวเองไป  แต่หากวิญญาณของจิเอลไม่มีความแค้นที่เป็นพันสัญญา เซบาสเตียนจะไม่สามารกลืนกินมันได้จึงต้องสร้างความทรงจำใหม่ โดยใชอลัวอิสต์มาเป็นศัตรู

จิเอล แฟนทอมไฮล์2

จิเอล แฟนทอมไฮล์3

จิเอล แฟนทอมไฮล์4

จิเอล แฟนทอมไฮล์5

จิเอล แฟนทอมไฮล์6

จิเอล แฟนทอมไฮล์7