ไคลน์ Ryoutaro Tsuboi จาก Sword Art Online

Home / Japan Cartoon, ตัวละครการ์ตูน / ไคลน์ Ryoutaro Tsuboi จาก Sword Art Online

Cline - ไคลน์6

Age : 24 / Level : 88

Cline - ไคลน์1

Main Equipment : Karakurenai (Katana)
Skill Slots : 11
Equipped Skill :

Cline - ไคลน์2

– One-handed Curved Blade (957)
– Katana (822)
– Light Metal Equipment (913)
– Light Shield Equipment (861)
– Battle Healing (562)
– Emergency Recovery (759)
– Searching (710)
– Listening (594)
– Extended Weight Limit (685)
– Fighting Spirit (712) (Hate Skill)
– Sewing (366)

Cline - ไคลน์3

เขาเป็นผู้เล่นที่คิริโตะรู้จักเป็นคนแรกเป็นมิตรกับทุกคน ได้เป็นหัวหน้ากิลด์ Fuurinkazan มีสมาชิกเป็นกลุ่มเพื่อนของเขา ในเกม

Cline - ไคลน์4

Cline - ไคลน์5

Cline - ไคลน์7

Cline - ไคลน์8

Cline - ไคลน์11

ไคลน์