พิลฮิโตะ (Purehito) มาสเตอร์รุ่นที่ 2 จาก Fairy Tail

Home / ตัวละครการ์ตูน / พิลฮิโตะ (Purehito) มาสเตอร์รุ่นที่ 2 จาก Fairy Tail

Purehito 1

พิลฮิโตะ ( ハデス Purehito )

Purehito 2

กิลด์มาสเตอร์แฟรี่เทล รุ่นที่ 2
เวทมนตร์ วงเวทย์อามาเทราสุ เวทมนตร์โซ่ เวทย์กระสุน เวทมนตร์สับเปลี่ยน ดวงตาปีศาจ กริมมัวร์ลอว์ และเวทย์ต่างๆจากบันทึกของเซเรฟ
อายุ : ไม่ทราบแน่ชัด

Purehito 3

เป็นมาสเตอร์กิลด์ของกิลด์กริมมัวฮาร์ท อดีตเคยเป็นมาสเตอร์กิลด์ของ Fairy tail รุ่นที่ 2 และมอบตำแหน่งให้มาคาลอฟเป็นรุ่น 3 ส่วนความเป็นมาได้รู้กันแน่ ในอดีตมาสเตอร์ พิลฮิโตะ

Purehito 4

ก็ได้เลือกมาคาลอฟเป็นมาสเตอร์รุ่นที่ 3 โดย พิลฮิโตะ ก็เชื่อใจในมาคาลอฟว่าจะทำให้กิลด์ดีขึ้นได้ หลังจากนั้นมาสเตอร์ พิลฮิโตะ ก็ออกจาก Fairy tail

Purehito 5

แล้วก็เดินทางไปเพื่อที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเซเรฟ และแก่นแท้ของเวทมนตร์

Purehito 7

Purehito 8

Purehito 9