ศิลปะ การ์ทำนาของญี่ปุ่นให้เป็นรูปการ์ตูนอนิเมะ

Home / Japan Cartoon / ศิลปะ การ์ทำนาของญี่ปุ่นให้เป็นรูปการ์ตูนอนิเมะ

ประเทศญี่ปุ่นได้จัดโปรโมทการ์ตูนอินิเมะและทำเรื่องมหัศจรรย์เหล่านี้ให้ชาวต่างชาติได้เห็นเป็น การสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้คนต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวกัน

10

9

8

13

 

11 12

7

6

5

1

4

 

3

 

2

ซึ่งมีการทำนาสี ต้นข้าวต่างกันและทำออกมาให้เป็นรูปร่างเป็นตัวละครต่างๆ “เป็นศิลปะบนทุ่งนา” ซึ่งมีการคิดค้นขึ้นมานานมากแล้วตั้งแต่ ปี ค.ศ.1990 ซึ่งปัจจุบันมีมากถึง 137 แห่งทั่วประเทศ และวิธีการดูนาส่วนใหญ่จะต้องมองจากที่สูงกว่า และแนวราบ