พิพิธภัณฑ์ Ishinomori Mangattan กลับมาเปิดให้บริการอีก

Home / ข่าวการ์ตูน / พิพิธภัณฑ์ Ishinomori Mangattan กลับมาเปิดให้บริการอีก

กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งกับ พิพิธภัณฑ์ Ishinomori Mangattan หรือพิพิธภัณฑ์ Manga ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาภัยรรมชาติจากสึนามิที่ทำให้ญี่ปุ่นเสียหายเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 11 มีนาคม 2011

ishinomori-mangattan-museum-reopen-01

แต่มี Kamen Rider ที่ยืนสู้กับภัยธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ Ishinomori Mangattan สร้างขึ้นพื่อนแสดงความยินดีต่ออาจารย์  Ishinomori Shotaro  ผู้ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้ให้กำเนิด Kamen Rider

ishinomori-mangattan 1-2

หลังจากเหตุการณ์วันที่ 11 มีนาคม 2011 ได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ทั้งอาคารให้พิพิธภัณฑ์ Ishinomori Mangattan กลับมาเปิดได้อีกครั้ง โดยจะเปิดในช่วง 17 ต.ค. 2012 ถึง 22 ก.พ. 2013 และจะเปิดให้บริการอีก

ishinomori-mangattan 4-5

ครั้งในวันที่ 23 มีนาคม 2013  พิพิธภัณฑ์ Ishinomori Mangattan ถูกสร้างขึ้นจากภาครัฐในปี 2001 และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทุกปีกว่า 180.000 คน  หลังจากเกิดสึนามิ

ishinomori-mangattan-6-7

อาคารได้รับความเสียหายอย่างมาก  จากการระดมทุนช่วยเหลือ ซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ได้กลับมาเปิดได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ishinomori-mangattan 8-9

กำลังลงมือทำพื้นใหม่

ishinomori-mangattan 10-11

สภาพด่านหน้าทางเข้า

ishinomori-mangattan-12-13

เละได้ใจเลย

ishinomori-mangattan-14-15

Kamen Rider ผู้ยืนยัด

ishinomori-mangattan-16-17

สู้ต่อไปทาเคชิ

ishinomori-mangattan-18-19

สภาพภายในครับ