Dargon Ball Z Kai รีเทิร์นในเดือน เมษายน นี้

Home / Japan Cartoon, ข่าวการ์ตูน / Dargon Ball Z Kai รีเทิร์นในเดือน เมษายน นี้

การ์ตูนซีรี่ย์ Dargon Ball Z ก็มีเยอะแยะแล้วแต่กยังไม่ครบเลยมีการประกาศออกมาจาก นิยตสาร V Jamp  ฉบับเดือน เมษายน ได้ประกาศลงนิตยสารว่า

1

3

2

Dargon Ball Z Kai จะได้กลับมาฉายอีกในเดือน เมษายน วันที่ 6 เวลา 9.00 น. ผ่านทางช่องทาง Fuji TV ซึ่งเนื้อเรื่องของเป็นภาคของการต่อสู้กับจอมมารบู ซึ่งเคยฉายไปแล้ว

4

6

5ตอนปี 2009 – 2011 เพื่อนๆที่ชื่นชอบก็ต้องรอดู Dargon Ball Z Kai ได้ถูกดัดแปลง Dargon Ball Z Kai ซึ่งเป็นผลงานของ Toriyama Akira และได้เคยฉายไปแล้วนั้นกลับมาทำใหม่ทั้งหมดพร้อมกระชับเนื้อเรื่องมากขึ้นไป