เปิดรับสมัครเหล่าขาแดนซ์กับงาน Cover Dance Of The Year 2014

Home / ข่าวการ์ตูน / เปิดรับสมัครเหล่าขาแดนซ์กับงาน Cover Dance Of The Year 2014

E-Banner_Coverdance2014l

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน*
1.
ไม่จำกัดเพศ และอายุ
2. สำหรับผู้ที่ผ่านการชนะเลิศในงาน Japan Festa in Bangkok ปีที่ผ่านๆ มา สามารถลงแข่ง ขันในปีนี้ได้

* การคัดเลือกรอบแรก*
1.
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.gyucreative.com/download/coverdance.doc
และกรอกใบสมัครโดยละเอียด พร้อมแนบลิ้งค์ URL Clip VDO ของทีมส่งกลับมาที่
E-mail : activity@gyucreative.com  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

2. Clip VDO ที่ส่งต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที และต้องเป็นคลิปที่ถ่ายไว้ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

3. รอบแรกทีมงานและคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกทีม Cover Dance เหลือสายละ 30 ทีม (สาย J 30 ทีม สาย K 30 ทีม) เพื่อเข้าสู่รอบ Audition

4. ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ Audition ที่www.facebook.com/JapanFesta และ www.japanfesta.com
ตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

5. ทั้ง 60 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ Audition ต้องส่งตัวแทนมาจับฉลากลำดับการขึ้น Audition
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 (แจ้งสถานที่อีกครั้ง)

*รอบ Audition*
สถานที่ : ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย (Gateway Ekami) บริเวณลานจัดกิจกรรม ชั้น M
วันเละเวลา : วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
– แต่ละทีมมีเวลาในการแสดงจำกัดความยาวไม่เกิน 1 เพลง หรือ 5 นาที
– จะมีการคัดเลือกสาย J 12 ทีม และ สาย K 8 ทีม เพื่อขึ้นแสดงในวันจริง (อาจมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)โดยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้คัดเลือก โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

1. ความพร้อมเพียงและความสามารถในการแสดงบนเวที
2. การลิปซิงค์การแสดงได้เหมือนศิลปินต้นแบบ
3. ความสวยงามของเครื่องแต่งกายในการแสดงและบุคลิกภาพของผู้แสดง
4. ความสวยงามของการแสดง (ภาพรวม)

*ประกาศผลทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ*
“Cover Dance of The Years 2014”
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 
(หลังจากทุกทีมทำการ Audition)

*ทีมที่ผ่านคัดเลือก Audition ทั้งสาย J และ สาย K 
ต้องอยู่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับข้อมูลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
กับทางทีมงาน หลังจากประกาศผล