พระมหาชนก

พระมหาชนก จากพระราชนิพนธ์สู่โลกการ์ตูน

Home / ข่าวการ์ตูน / พระมหาชนก จากพระราชนิพนธ์สู่โลกการ์ตูน

ความเพียรพยายามนำไปสู่ความสำเร็จ เมื่อตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วต้องมีขันติหรือความอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรค

สมัยที่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่นั่น ได้มีโอกาสได้เรืยนเรื่องพระเจ้า 10 ชาติจากวิชาภาษาไทยและวิชาพระพุทธศาสนามาบ้าง จำได้ว่าท่องจำพระนามของพระเจ้า 10 ชาติว่า เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว แต่จะมีอยู่พระนามหนึ่งที่ชอบกว่าพระนามอื่นๆ เพราะเป็นหนังสือการ์ตูนด้วย นั่นคือชาติที่ใช้ท่องจำแบบย่อๆ ว่า ชะ ซึ่งคำว่า ชะ นี้ก็มาจาก ชนก ที่หมายถึง พระมหาชนก นั่นเอง

พระมหาชนก เป็นเรื่องหนึ่งใน ทศชาติชาดก อันเป็นชาดก 10 ชาติสุดท้ายก่อนที่ พระโพธิสัตว์ จะมาประสูติเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาดกเรื่องนี้เป็นการบำเพ็ญความเพียรเป็นบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัย เนื่องจากได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แห่งวัดราชผาติการาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่องพระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมิถิลา จึงทรงค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกเพิ่มเติม และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดกตั้งแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

▼ พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%81-01

นอกจากนี้ ยังทรงแปลเป็นภาษาสันสกฤตประกอบ อีกภาษา รวมทั้งแผนที่ฝีพระหัตถ์ แสดงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบางแห่งและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับทิศทางลม กับกำหนดวันเดินทะเลตลอดจนจุดอัปปางของเรืออับโชค ทรงคาดคะเนโดยอาศัยข้อมูลทางโหราศาสตร์ แสดงถึงพระปรีชาในด้านอักษรศาสตร์ ภูมิศาสตร์และโหราศาสตร์ไทย

▼ ภาพประกอบฝีพระหัตถ์ของพระองค์ โดยทรงใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพแสดงเส้นทางเดินเรือของพระมหาชนก

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9d%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b9%8c

63044b162

ทรงพระปรีชาสามารถในการสอดแทรกสัจธรรมในตัวละครพระมหาชนกที่ได้มีความเพียรพยายามอุตสาหะอดทนในการว่ายน้ำโต้คลื่นอยู่ในมหาสมุทรกว้างใหญ่ที่มองไม่เห็นฝั่งถึง 7 วัน 7 คืน ผู้อ่านจะได้แง่คิดและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุข ตลอดจนได้ทรงแนะทิศทางที่ปวงชนสามารถดำรงชีวิตได้ด้วย ความพากเพียรโดยไม่ท้อแท้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแปลพระมหาชนกชาดกเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ จัดพิมพ์ ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เมื่อปี พ.ศ.2539

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%81

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษครบ 6 รอบ ปีพ.ศ. 2542  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก อีกครั้ง ในรูปแบบของการ์ตูนโดยมี ชัย ราชวัตร เป็นผู้วาดภาพการ์ตูนประกอบเพื่อสะดวกแก่การศึกษาทำความเข้าใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรงมีพระราชดำริในการให้ใช้ลายเส้นแบบไทยๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยอีกด้วย

63044b0f7

62

64

และในปี 2557 ได้มีการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นมีทั้งหมด 3 องก์ คือ องก์ที่ 1 กำเนิด องก์ที่ 2 ความเพียร และองก์ที่ 3 ปัญญา โดยมีบริษัทผู้ผลิตแอนิเมชั่นเข้าร่วมกว่า 15 ราย และได้ศิลปิน นักวาด นักพัฒนาภาพเคลื่อนไหว ผู้ชำนาญการด้านแสงและเงา ผู้ชำนาญการด้านแอนิเมชั่น กว่า 250 คน มาช่วยกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องนี้

▼ องก์ที่ 1 กำเนิด

Print

▼ องก์ที่ 2 ความเพียร

Print

▼ องก์ที่ 3 ปัญญา

Print

▼ ตัวอย่าง พระมหาชนก แอนิเมชั่น The Story of Mahajanaka

พ่อของพวกเราชาวไทยยังสั่งสอนพวกเราแม้ในโลกการ์ตูน เพื่อให้เราทุกคนเป็นคนดี

ที่มา

Movie MThai

siolence.exteen

ookbeecomics

oknation

wikipedia