ขบวนการพลังจักรกล โกออนเจอร์ (Engine sentai Go-onger)

Home / หนังสือนิทาน / ขบวนการพลังจักรกล โกออนเจอร์ (Engine sentai Go-onger)

โกออนเจอร์ ที่ประกอบไปด้วย?โชสุเกะ ,เรน และซากิ ได้ทำการต่อสู้จนไกอาร์ค ล่าถอยกลับไปได้แต่ปัญหากลับตามมาคือ การเฝ้ามองของชายหนุ่ม 2 คนที่ได้เห็นเหตุการณ์การต่อสู้อย่างห้าวหาญของโกออนเจอร์ ชายหนุ่มที่เฝ้ามองโกออนเจอร์และมุ่งหวังอยากจะเป็นโกออนเจอร์ ได้แก่?ฮันโตะ ชายหนุ่มผู้ชื่นชมโกออนเจอร์จนอยากเป็นนักรบ และ?กุนเปย์ ชายหนุ่มผู้เฝ้ามองการต่อสู้และคิดว่าเขาเป็นผู้ที่เหมาะสมจะเป็นนักรบ ฮันโตะและกุนเปย์ ต่างจู่โจมเข้าหาโกออนเจอร์โดยทั้ง2ด้วยวิธีการต่างกันแต่มีจุดประสงค์เดียว กันคือ “อยากจะเป็นโกออนเจอร์” ทำให้ทั้ง 3 ไม่ไว้ใจและไม่ต้องการให้ทั้ง2เป็นโกออนเจอร์ แต่แล้วด้วยเหตุการณ์ที่ไกอาร์คบุกโจมตีโลก ทำให้ทั้ง3คนจึงจำเป็นต้องรับสมาชิกเพิ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้