Attack On Titan การ์ตูนสุดมันส์

Home / หนังสือนิทาน / Attack On Titan การ์ตูนสุดมันส์

Attack On Titan ในอดีตกาลมนุษย์ได้สร้างกำแพงมหึมาสูงกว่า 50 เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นอาหารของเหล่าไททัน ทำให้มนุุษย์ได้รู้สึกถึงสันติภาพอันสงบสุขแต่ทว่าอีกร้อยปีต่อมาความสงบสุข ได้สูญสลายเมื่อมีไททันที่สูงกว่ากำแพงเมืองได้ทำลายกำแพงแห่งสันติสุข

1

ส่งผลให้เอเลน เยเกอร์ สูญเสียแม่ปละโกรธแค้นเหล่าไททัน เขาลั่นวาจาไว้ว่าจะฆ่าล้างพวกไททันให้หมดไปจากโลก เอเลนได้เข้าเป็นทหารฝึกหัดเพื่อที่จะสังกัดทีมสำรวจและไปต่อกรกับเหล่าไททัน แต่เขาจะสามารถฆ่าเหล่าไททันได้รึไม่นั้นก็ต้องไปติดตามกันต่อไป

2

Wapon

12

อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ 3 มิติ & ดาบ เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยครับสำหรับปราบยักษ์ อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ 3 มิติ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปีนป่ายและทำให้ฝ่ายมนุษย์ห้อยโหนได้ภายในอุปกรณ์ชิ้นนี้จะประกอบด้วยลวดสลิง,

3

สมอ และที่เก็บแก๊ส นับว่าถ้าขาดอุปกรณ์ชนิดนี้ไปฝ่ายมนุษย์ก็เตรียมตัวกลายเป็นมดให้ยักษ์บี้เล่นได้เลยครับ และอุปกรณ์ชิ้นสำคัญชิ้นต่อมาก็คือดาบเพราะนอกจากจะห้อยโหนเพื่อเข้าไปหาจุดอ่อนของเจ้ายักษ์แล้ว

4

เราก็ต้องมีอาวุธที่ที่ไว้ใช้เฉือนเนื้อของมันด้วย ดาบเล่มนี้จะมีความพิเศษที่สามารถพับเก็บเข้าฝักเพื่อลดความยาวของฝักดาบและเนื่อง จากผิวหนังของไททันแข็งกว่าผิวของสิ่งมีชีวิตทั่วไปดาบเหล่านี้จึงออกแบบมาให้สามารถเปลี่ยนใบมีดได้ครับ อาวุธชิ้นนี้จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเหล่าทหารกันเลยครับ

5

Wall

6

หรือก็คือกำแพงเป็นสิ่งลึกลับและว่ากันว่าบรรพบุรุษชาวมนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มกะลาหัวมนุษย์ไม่ให้ถูกกินโดยพวกไททัน กำแพงมีความสูงประมาณ 50 เมตร และในร้อยปีมานี้ไม่เคยถูกทำลายลงเหล่านี้ออกเป็น 3 ชั้น จากชั้นนอกสุดจะมีชื่อเรียกว่า Wall Maria. Wall Rose และ Wall sina ตามลำดับ

7

Titan

10

สิ่งมาชีวิตปริศนารูปร่างคล้ายมนุษย์ ไม่มีเพศ ไม่มีอวัยวะสืบพันธุ์รูปร่างเป็นเพศชายซะส่วนใหญ่ มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรไปจนถึง 15 เมตร ส่วนสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ของไททันในเรื่องนี้คือ ยิ้มสยาม

9

ครับ และสิ่งสำคัญที่ทำให้เหล่านี้ไททันเป็นปฎิปักษ์กับมนุษย์นั้นคือมันโปรดปรานเนื้อมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งๆ ที่มันไม่มีความสามารถในการย่อยอาหารหรือก็คือมันไม่กินอะไรเลยก็อยู่ได้

16

เพราะอย่างนี้สาเหตุที่มันกินมนุษย์นั้นยังเป็นปริศนาอยู่  จนถึงปัจจุบัน

11

Attack On Titan