21 ผลปีศาจ สายโซออน จาก Onepiece

21 ผลปีศาจ สายโซออน จาก Onepiece

มีมากมายภายในการ์ตูนเรื่องนี้ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน 1. สายพารามีเซีย 2. สายโซออน และ 3. สายโรเกีย ซึ่งแต่ละสายจะแตกต่างกันออกไป