ลือ!! ร่างใหม่ของ Kamen Rider Drive

ลือ!! ร่างใหม่ของ Kamen Rider Drive

ข่าวใหม่ล่าสุดของ Kamen Rider คนที่ 16 ของยุคเฮย์เซย์ นั่นคือ Kamen Rider Drive นั่นเองสำหรับร่างใหม่ของ Kamen Rider Drive