เหล่าโอตาคุร่วมกันโหวตเลือกอนิเมะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้

เหล่าโอตาคุร่วมกันโหวตเลือกอนิเมะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้

ซึ่งคำตอบของคนแต่ละเจเนอเรชั่นนั้น ออกมาเป็นแบบนี้ กับ เหล่าโอตาคุ ร่วมกันโหวตเลือกอนิเมะ ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้!!