นิทาน “อิศปปกรณัม” คืออะไร ทำไมนายก แนะนำให้ไปอ่าน!

นิทาน “อิศปปกรณัม” คืออะไร ทำไมนายก แนะนำให้ไปอ่าน!

อิศปปกรณัม หรือ นิทานอีสป เป็นนิทานที่แปลจากนิทานกรีกฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งสอนเกี่ยวกับศีลธรรม ตัวละครในนิทานส่วนใหญ่เป็นสัตว์