เมวิส เวอร์มิลเลี่ยน ผู้ก่อตั้ง Fairy Tail

เมวิส เวอร์มิลเลี่ยน ผู้ก่อตั้ง Fairy Tail

ปัจจุบันเธอได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยสุสานของเธอนั้นตั้งอยู่ ที่เกาะเทนโรว แม้เธอจะตายไปแล้วก็ตาม แต่พลังเวทย์และพลังวิญญาณของเธอนั้นยังคงสถิตอยู่ ในสุสานของเธอที่เกาะเทนโรว