คิงด้อมคัม และ เอ็มไทย พาชมสีสันงาน วันเดอร์ เฟสติวัล ฤดูหนาว ปี 2015

คิงด้อมคัม และ เอ็มไทย พาชมสีสันงาน วันเดอร์ เฟสติวัล ฤดูหนาว ปี 2015

กับงานวันเดอร์ เฟสติวัล นับเป็นงานรวมของเล่นของสะสมงานใหญ่ของซีกโลกฝั่งตะวันออกโดยงานนี้ในปีหนึ่งจะมีการจัดขึ้นสองครั้ง คิงด้อมคัม