Code Geass : Akito the Exiled ประกาศวันฉายครึ่งหลังแล้ว!!

Code Geass : Akito the Exiled ประกาศวันฉายครึ่งหลังแล้ว!!

ปล่อยออกมาแล้วกับ OVA ชุดใหม่ของ Code Geass Akito the Exiled กว่าจะปล่อยออกมาได้ รอกันเงือกแห่งเลย หลังจากที่ปล่อยตอนแรกเข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ญีุ่ปุ่นในเดือน

การ์ตูนมังงะชุดใหม่ของ โค้ดกีอัส(Code Geass) พร้อมตีพิมพ์ในเดือน ส.ค นี้!!

การ์ตูนมังงะชุดใหม่ของ โค้ดกีอัส(Code Geass) พร้อมตีพิมพ์ในเดือน ส.ค นี้!!

เมื่อทางนิตยาสาร Comp Ace ฉบับ ก.ย. ได้ทำการลงปรกาศผ่านทางนิตยสารว่า โค้ดกีอัส กำลังจะตีพิมพ์มังงะชุดใหม่นี้ โดยใช้ชื่อว่า Code Geass