ผกก. อนิเมะชื่อดัง โทชิฟุมิ ทาคิซาวะ เสียชีวิตแล้ว!!

ผกก. อนิเมะชื่อดัง โทชิฟุมิ ทาคิซาวะ เสียชีวิตแล้ว!!

จากไปเสียแล้ว ผกก. อนิเมะชื่อดังอย่างคุณ โทชิฟุมิ ทาคิซาวะ ด้วยวัย 61 ปี หลังจากที่ได้เป็นมะเร็งหลอดอาหาร เม่อวันที่ 22 มิถุนายน