ROBOCOP TOYS COLLECTIBLE 2014 จาก JADA TOYS

ROBOCOP TOYS COLLECTIBLE 2014 จาก JADA TOYS

ตอบรับกระแสหนัง ROBOCOP ในเวอร์ชั่น Remake ซึ่งกำลังจะเข้าฉายในบ้านเราในเดือน ก.พ. นี้แล้ว ซึ่งทาง Play Art kai ได้จัดทำ ROBOCOP ขึ้นจากบริษัท