10 อันดับ ตัวละครชายหญิงผมดำยอดนิยมจาก goo.ranking

10 อันดับ ตัวละครชายหญิงผมดำยอดนิยมจาก goo.ranking

10 อันดับตัวละครชายหญิงผมดำยอดนิยม กับตัวละครที่มีสีผมสีดำ โดยทาง ranking ได้ทำการจัดอันดับโหวตตัวละครผมดำยอดนิยม โดยที่จัดทำแบบสอบถามกลุ่มลูกค้า TNN ซึ่งเป็นตัวละครที่ชื่นชอบทั้งชายและหญิง