Apocalypse มนุษย์กลายพันธุ์คนแรกแห่งจักรวาล X-Men

Apocalypse มนุษย์กลายพันธุ์คนแรกแห่งจักรวาล X-Men

En Sabah nur เกิดตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่รอน ได้ไปเจอเด็กชายคนหนึ่งที่ถูกนำมาทิ้ง เนื่องด้วยผิวของเด็กคนนี้เป็นสีเทาจึงทำให้ถูกทิ้งหรือป่าวนั้นไม่มีใครทราบได้