Atom the Beginning ปฐมบทของเจ้าหนูปรมาณูเตรียมฉายกลางปีนี้

Atom the Beginning ปฐมบทของเจ้าหนูปรมาณูเตรียมฉายกลางปีนี้

ก่อนที่อะตอมจะถือกำเนิดขึ้นมา โลกนี้เป็นยังไงกันนะ? Atom the Beginning ผลงานของ อ.คาซาฮาระ หรือ Rideback (นามปากกา) เป็นมังงะเรื่องราวปฐมบท ก่อนที่จะกำเนิดหุ่นยนต์ในตำนานอย่าง Astro Boy หรือที่บ้านเราเรียกติดปากว่า อะตอม เจ้าหนูปรมาณู…