งานเข้า!! กระทรวงวัฒนธรรมของจีนประกาศ BAN การ์ตูนญี่ปุ่นกว่า 38 เรื่อง!?

งานเข้า!! กระทรวงวัฒนธรรมของจีนประกาศ BAN การ์ตูนญี่ปุ่นกว่า 38 เรื่อง!?

เห็นช่วงนี้ระหว่าง 2 ประเทศนี้ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ หลังจากมีปัญหาเรื่อง เขตแดนหรือป่าวก็ไม่สามารถทราบได้นะครับ ทางกระวัฒนธรรมจีน แจ้ง BAN