Bono Bono เพื่อนรักแสนซน กำลังจะกลับมาในรูปแบบอนิเมะอีกครั้ง

Bono Bono เพื่อนรักแสนซน กำลังจะกลับมาในรูปแบบอนิเมะอีกครั้ง

ใคร เคยเป็นแฟนการ์ตูนซีรี่ย์นี้อาจจะได้หายคิดถึง เมื่อนิตยสาร Manga Life ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ประกาศว่ามังงะแก๊กสี่ช่องเรื่อง Bono Bono