ทฤษฎีเปลี่ยนแปลงดาวอังคารแบบการ์ตูน TERRA FORMARS จะเกิดขึ้นจริง!?

ทฤษฎีเปลี่ยนแปลงดาวอังคารแบบการ์ตูน TERRA FORMARS จะเกิดขึ้นจริง!?

ได้เริ่มเตรียมการจัดหาทางที่จะแปรสภาพดาวอังคารเพื่อจะให้มนุษย์นั่นสามารถมีชีวิตอยู่ได้เหมือนกับการ์ตูอนิเมะชื่อดังอย่าง TERRA FORMARS