Free! Dive to the Future อนิเมะทีวีซีรีส์ภาคใหม่ของ Free !!

Free! Dive to the Future อนิเมะทีวีซีรีส์ภาคใหม่ของ Free !!

อดใจรอกันอีกสักนิดแฟนนักกีฬาว่ายน้ำจากอนิเมะสุดดังเรื่อง Free เพราะกลางปีเตรียมชมอนิเมะซีรีส์ภาคใหม่ที่มีชื่อว่า Free! Dive to the Future เรื่องราวในช่วงมหาวิทยาลัยของฮารุกะ!!