Gin no Guardian อนิเมะจากประเทศจีนที่น่าสนใจแผ่นดินใหญ่!!

Gin no Guardian อนิเมะจากประเทศจีนที่น่าสนใจแผ่นดินใหญ่!!

ขอแนะนำอนิเมะจากเมีืองจีนที่การันตีความสนุกเพราะเรื่อง Gin no Guardian มีความยาวมาจนถึงซีซั่นที่สองกันเลยทีเดียวถือว่าไม่ธรรมดา การ์ตูนจีนเรื่องนี้มาจากการ์ตูนเว็บจีนที่ชื่อ Yin Zhi Shoumuren ผลงานของ Ling Meng เขียนลงในเว็บไซต์ QQ ในประเทศจีนช่วงประกาศเมื่อมีนาคม 2016 มีผู้ชมถึง 418 ล้านเพจวิว