ล็อคออน  สตราทอส จาก กันดั้มดับเบิลโอ

ล็อคออน สตราทอส จาก กันดั้มดับเบิลโอ

ไรล์ ดีรันดี้ผู้ซึ่งกลายเป็นกันดั้มมายสเตอร์เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพี่ชาย นี ดีรันดี้ และ อานิว รีเทิร์นเนอร์ผู้หญิงที่เขาได้พบในการต่อสู้นั้นเป็นสปายของอิโนเวด

เซตสึนะ Fเซย์เอย์  จากกันด้้มดับเบิลโอ

เซตสึนะ Fเซย์เอย์ จากกันด้้มดับเบิลโอ

เพื่อทำลายสันติภาพจอมปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยน้ำมือของรีบอนส์อัลมาร์ค เซเลสเซียลบีอิ้งได้ลุกขึ้นมาสู้แม้จะต้องเป็นศตรูกับทั้งโลกก็ตามเซทสึนะเองในการต่อสู้ครั้งนั้นได้วิวัฒนาการไปสู่อิโนเวเตอร์(ผู้ปฎิรูปใหม่)