Gundam The 08th MS Team อนิเมะหุ่นกันดั้มในจักรวาลของ U.C.

Gundam The 08th MS Team อนิเมะหุ่นกันดั้มในจักรวาลของ U.C.

Gundam The 08th MS Team เป็นอนิเมะกันดั้มในจักรวาลของ U.C. ฉบับ OVA อีกหนึ่งภาค ที่สร้างโดยทางสตูดิโอ Sunrise จากฝีมือการกำกับของคุณ Takeyuki Kanda และคุณ Umanosuke Iida