Kemono Friends เรื่องราวของสัตว์น้อยใหญ่แห่งสวนสัตว์จาปารี!!

Kemono Friends เรื่องราวของสัตว์น้อยใหญ่แห่งสวนสัตว์จาปารี!!

ต้องขอบอกเลยว่า Kemono Friends นั้นเป็นอนิเมะที่สร้างกระแสหลายอย่างทั้ง เป็นอนิเมะกระตุ้นให้คนญี่ปุ่นไปเที่ยวสวนสัตว์กันมากขึ้น และเป็นอนิเมะที่ลอยลำเข้าชิงอนิเมะประจำปี 2017 ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆ สำหรับอนิเมะคอมเมดี้ผจญภัยเรื่องนี้