Kishimoto Masashi อาจารย์ผู้เขียน Naruto ยืนยันกลับมาเขียนมังงะซีรีส์ใหม่!!

Kishimoto Masashi อาจารย์ผู้เขียน Naruto ยืนยันกลับมาเขียนมังงะซีรีส์ใหม่!!

อาจารย์ Kishimoto Masashi ถือว่าบุคคลที่แฟนอยากให้สร้างผลงานใหม่และรอติดตามผลงานอยู่เสมอจนเมื่อเร็วนี้อาจารย์ได้เปิดเผยเกี่ยวกับผลงานใหม่!!