Lupin The 3rd ครบรอบ 50 ปี ปล่อยหนังสือรวมข้อมูลและภาพยนตร์ตอนใหม่!

Lupin The 3rd ครบรอบ 50 ปี ปล่อยหนังสือรวมข้อมูลและภาพยนตร์ตอนใหม่!

จอมโจรลูแปงที่ 3 มีอายุครบ 50 ปีแล้ว! Lupin The 3rd หรือ ลูแปงที่ 3 ที่คอการ์ตูนบ้านเรารู้จักกันดี ปีนี้มีอายุครบ 50 ปี…