Mahou Shoujo Site ฝ่านรกไซต์มรณะปล่อยตัวอย่างออกมาแล้ว!!

Mahou Shoujo Site ฝ่านรกไซต์มรณะปล่อยตัวอย่างออกมาแล้ว!!

Mahou Shoujo Site ผลงานที่ดัดแปลงจากมังงะของอาจารย์ Satou Kentarou ปล่อยตัวอย่างอนิเมะอันแรกออกมาเรียกความสนใจแฟนมังงะก่อนจะเริ่มฉายจริงในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้!!