KINGDOM COME Channel ตอนที่ 17 Masked HERO

KINGDOM COME Channel ตอนที่ 17 Masked HERO

กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ KINGDOM COME Channel “เรื่องไม่เล่นของโลกของเล่น” สำหรับในวันนี้พิธีกรอารมณ์ดีอย่างคุณ ปืน จากทาง KINGDOM COME