Okinawa จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน One Piece Run

Okinawa จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน One Piece Run

ถ้าบ้านเรามีแบบนี้บ้างก็น่าจะดี ยิ่งถ้าเป็นแฟนๆ ของเหล่าโจรสลัดหมวกฟาง เมื่อ Okinawa กำลังจะมีกิจกรรมวิ่งมาราธอน One Piece Run