One Above All ผู้อยู่ในจุดสูงสุดของ จักรวาลมาร์เวล

One Above All ผู้อยู่ในจุดสูงสุดของ จักรวาลมาร์เวล

เฮ้ๆใกล้ปีใหม่เขาไปทุกที เหลือเพียงอีกไม่กี่วัน วันนี้เลยเอาตัวละครลับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในจุดสูงสุดของ จักรวาลมาร์เวล และไม่มีผู้ใดเคยเห็นร่างจิงๆของ One Above All เลยสักคน