Kingdomcome channel “เรื่องไม่เล่นของโลกของเล่น” ตอนที่ 9 กับบทสัมภาษณ์ พี่พัฒน์ แห่ง pat studio P2

Kingdomcome channel “เรื่องไม่เล่นของโลกของเล่น” ตอนที่ 9 กับบทสัมภาษณ์ พี่พัฒน์ แห่ง pat studio P2

สวัสดีครับกับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Kingdomcome Channel เรื่องไม่เล่นของโลกของเล่น โดยที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์

Kingdomcome channel “เรื่องไม่เล่นของโลกของเล่น” ตอนที่ 8 กับบทสัมภาษณ์ พี่พัฒน์ แห่ง pat studio

Kingdomcome channel “เรื่องไม่เล่นของโลกของเล่น” ตอนที่ 8 กับบทสัมภาษณ์ พี่พัฒน์ แห่ง pat studio

สวัสดีครับกับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Kingdomcome Channel เรื่องไม่เล่นของโลกของเล่น โดยที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์