Pokemon Best Wishes ภาคต่อของซีรี่ย์ Diamond & Pearl

Pokemon Best Wishes ภาคต่อของซีรี่ย์ Diamond & Pearl

Pokemon Best wishes (โปเกมอน BW) เป็นภาคต่อของซีรี่ย์ Diamond & Pearl ซึ่งเรื่องราวของภาคนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ซาโตชิเสร็จสิ้นการเดินทางในภูมิภาคชินโอมาได้สักระยะหนึ่