10 อันดับ การ์ตูนในช่วงฤดูร้อนของปี 2014 จาก Recochoku

10 อันดับ การ์ตูนในช่วงฤดูร้อนของปี 2014 จาก Recochoku

ซึ่งคะแนนทั้งหมดมีเพียง 578 คะแนน แบ่งเป็นชายและหญิง โดยที่มีผู้ชายร่วมโหวตเพียง 35.2% และเป็นผู้หยิงถึง 64.8% สำผลสำรวจของทาง Recochoku กับ 10 อันดับ การ์ตูนในช่วงฤดูร้อนของปี 2014