Kingdom Come Channel ตอนที่ 21 [Tribute to the legends]

Kingdom Come Channel ตอนที่ 21 [Tribute to the legends]

กลับมาอีกครั้งกับรายการ Kingdom Come Channel โดยที่การกลับมาครั้งจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ของโลกของเล่นและโลกการ์ตูนของไทย

Kingdom Come Channel ตอนที่ 12  Siam Knight

Kingdom Come Channel ตอนที่ 12 Siam Knight

Kingdom come Channel “เรื่องไม่เล่นของโลกของเล่น” โดยที่ในอาทิตย์นี้เพื่อนๆ จะได้พบกับ ผู้ตำนานฮีโร่ไทยที่มีชื่อว่า Siam Knight