Side show จัด Iron man mark 7 The Avengers ขนาดเท่าจริง

Side show จัด Iron man mark 7 The Avengers ขนาดเท่าจริง

และแล้วของหนักก็มาอีกครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบของเล่นของสะสม เมื่อทางค่าย Sidwshow ได้ออกสินค้าใหม่ในชื่อชุดว่า Sidwshow The Avengers Ironman mark7 Life Size Bust