Yamato 2202 สานต่อเรื่องราวของสงครามอวกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2017

Yamato 2202 สานต่อเรื่องราวของสงครามอวกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2017

เรือรบ ยามาโต้ สงครามอวกาศกลับมาแล้ว Yamato หรือเรือรบอวกาศ Star Blazers ที่คอการ์ตูนรุ่นใหญ่น่าจะรู้จักกันดี (รุ่นใหม่ก็น่าจะรู้จักนะ เพราะ Remake ไปเมื่อปี 2012) ตอนนี้ค่าย Bandai…