Tokyo One Piece Tower สวนสนุกวันพีซแห่งแรก ใกล้เข้ามาแล้ว

Tokyo One Piece Tower สวนสนุกวันพีซแห่งแรก ใกล้เข้ามาแล้ว

ใกล้ถึงวันเปิดทำการเข้ามาทุกทีแล้ว กับสวนสนุก One Piece แห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะจัดขึ้นที่ Tokyo Tower ซึ่งล่าสุดทางเว็บไซต์ Tokyo One Piece Tower