Vagabond จะกลับมาอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วง 2014 นี้!!!

Vagabond จะกลับมาอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วง 2014 นี้!!!

Young Jump ฉบับที่ 29 ได้ประกาศแจ้งว่าการ์ตูนประวัติศาสตร์ของ มุซาชิ ทำให้เลื่อนการกลับมาอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วง จากเดิมจะลงในฉบับที่ 29 อย่างไรก็ตามทางนิตยสารยังประกาศอีกว่า ฉบับ รวมเล่มที่ 37 ของการ์ตูน Vagabond