Wired X Attack on Titan นาฬิการุ่นพิเศษจาก Levi และ Mikasa

Wired X Attack on Titan นาฬิการุ่นพิเศษจาก Levi และ Mikasa

ความแม่นยำ และเที่ยงครง จนหน่วยลาดตระเวนต้องเลือกใช้! Wired X Attack on Titan นาฬิกาข้อมือรุ่นพิเศษ ต้อนรับการกลับมาของ Attack on Titan ซีซั่น 2 ที่กำลังจะฉายในเร็วๆ…