Char Aznable แดงแรง 3 เท่าไปกับ Canon’s Pixus

Char Aznable แดงแรง 3 เท่าไปกับ Canon’s Pixus

และแล้ว Zeon จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเมื่อ Char Aznable ได้ทำสินค้าเครื่องปริ้นเตอร์ Canon’s Pixus แดงแรง 3 เท่าซึ่งความเป็นมาของแดงแรง 3 เท่านั้นมาจากหุ่นรบ ZAKU II ที่ Char Aznable

ZEON เตรียมสร้างฐานทัพที่จังหวัด Saitama

ZEON เตรียมสร้างฐานทัพที่จังหวัด Saitama

สวัสดีครับเพื่อนๆ ใครที่เป็นสาวก ZEON เตรีมพบกับ จักรวรรดิ ZEON ทางประเทศญี่ปุ่นได้เตรียมจัดทำหาทีทางสำหรับารทำเมือง Saitama ให้เป็นเมืองของ Mobil Suit Gundam