Gamorrean Executioner-Mythos จาก Sideshow

Home / American-hero, ของเล่นการ์ตูน / Gamorrean Executioner-Mythos จาก Sideshow

สวัสดีครับเพื่อน มาต่อจากเมื่อวาน ผมตัวตวนี้มาฝากกันกับ รูปปั่นโพลิสโตนแบบใหม่ในซีร่ส์ Mythos  ต่อจากเบ็น เคโนบี ที่ำเสนอไปที่ Sidshow ต่อจากเป็น เคโนบี ที่นำเสนอไป ที่ Sideshow

Gamorrean Executioner-Mythos9

ทำออกมาคราวนี้เป็น  การ์มอร์รีน เอ็กเซ็คคิวชันเนอร์ หรือ การ์ชาวการ์มอร์รีน (หน้าหมู) ประจำวงของแจ็บบ้า เดอะฮัทท์ ตัวสินค้าถูกปั้นออกมาในรูปแบบใหม่ที่ดูเท่ บึกบึนและสวยงามเป็นอย่างมาก

Gamorrean Executioner-Mythos8

ไม่อ้วนตุ้ต้ะเหมือนที่ปรากฏในภาพยนตร์ ตัวสินค้ามีขนาด 1/5 สูง 48 ซม. หนัก 6.35 กก. สินค้าผลิตและลงสีด้วยมือทุกชิ้น มีกำหนด ออกในเดือน มี.ค. ปี 2013 ราคา 324.99 USD.

Gamorrean Executioner-Mythos6

ด่านหน้าเท่ๆ

Gamorrean Executioner-Mythos7

แทนเหยียบสวยมากละเอียด

Gamorrean Executioner-Mythos3

รายละเอียดผิวโมเดล

Gamorrean Executioner-Mythos2

รายละเอียดบนชุดละเอียดมาก

siedshow